Muchêrqêt

This page is a translated version of the page Submissions and the translation is 91% complete.
Outdated translations are marked like this.
Waqt sħabbên ed-doussiyet wfa taw. el-öteur bech yetgħelmou bil-qablên walla bit-trouviz mtêgħ ed-doussi qbal 20 Avrîl 2015. Yomken taqra w tsêned il-You can read and support the doussiyêt il-mawjoudîn houni.

Wikimânia 2015 fi Meksiko' bech tqoun hîya il-edisiyoñ il-ħdêch mil-conferens il-għalamiyya illi tkhalli il-commünöte mtêgħ Wikimêdia wil-commünote mtêgh il-projêyêt yetlêqaw mgħa bgħadħhom, yetbedlou il-ahdef il-mochtarka w ytħawrou tħorouq aħsan bech yekhdmou mgħa bgħadħhom fi nivö għalami.

Idha inti member mil-commünöte mtêgħ wêhid mil-projêyêt Wikimedia (kîma' Wikipedia, Wikibooks, Wikidata, Wikisource, Wikinews, Wikimedia Commons, Wiktionary, MediaWiki walla okhrîn), walla mostagħmel walla createur mtêgh informasiyon ouvert, marħba bil-propozisiyoñ mtegħek fi waħda mis-sessiyonêt mtêgh Wikimânia 2015.

Dât Mohimmîn

  • Sħabbên ed-doussiyyêt yebda fî: 19 jânfi 2015

Sħabbên ed-doussiyêt youfa fi: 28 Fîvri 2015

  • Qablên ed-doussi tagħrfou fi: 20 Avrîl 2015

Mawêddħigħ

Famma bagħdh il-maweddħigħ lezem tekteb fiha il-prêzentasiyonêt fi Wikimânia 2015 bech tkoun il-mochêrqêt mraygla w mnedħma wil-għbed inejmou yelqaou il-hajet illi ħajethom biha willi yħebbouha fi nafs il-waqt. Malgre illi ynejmou yetghayrou mgħal-wqat, hedhouma il-:mawêddħigħ houma

Projêyêt Wikimêdia fil-boldên illi tetkallem bil-espanyol

Il-Wikipêdia il-esbaniyya hiya min aham għachra Wikipêdiyêt fi għadad il-mochehda, il-qorra w il-editeur mgħa myet il-voloñtêrêt. Fil-playesħ illi tetkallem espanyol, famma projêyêt w partisipañ mohtammîn qegħdîn yekhdmou għala nachr el-għelm blêch għabr il-projêyêt Wikimêdia w inisiativ kulturel okhrîna blêch. Il-prezentatiyonêt fi hal-mawddħougħ bêch yettħarjmou lil-añgle wil-espanyol.

>> Igħayêchkom araw zêda il demañd mtêgh il-prepozisiyonêt mtegħ intêj il-magħlouma.

Ith-thaqâfa mtêgħ il-Wiki wil-kommünöte

Famma yêser ħwêyej tsħir wra hal-artiklowêt; Famma group kbîr w motjaddid mil-għbêd illi għandom nawgħ mit-tandħim ikhallihom yagħmlou ħwêyej heyla yêser. Kifech Hedha il-kollo isħir? Kifech hal-groupêt qêgħdîn yekhdmou? Chnouwa il-hadaf min hal-groupêt? Kifech nejmou ntħawrou il-khedme?

Teknoloji, Interfas w Infrastrüktur

Wikimêdia ma hiyêch informasiyonêt ouvert akahaw, leken zêda sours ouvert, w famma yêser taħsinêt qêgħda tsħir w bech tetagħmel.

Tnejjem zêda tfakker bech taħdħar il-Hackathon, w tsħob doussik il-fam, idha tħeb illi yaħdħroulek ikounou yefhmou fit-teknik.

Il-jêneb il-qânouni with-thaqâfa il-ħorra

Chmagħnetha tkhalli magħloumet il-għalem blêch? Għalêch hedha mohem barcha? Chnouma il-projeyêt illi tekhdem fiha il-għbed? Għameltchi haja kbîra b-chwayya informasiyonêt ouvert?

Archiv w Tourath

Kegħed tekhdem magħa GLAM (Galleri, Archiv, Maktba, Mat·ħaf) bech thabbatħ informasiyonêt għalihom walla tenchor el-teknik mtêgh domênhom?

Taħsin it-tagħlîm

Kifech nejmou nestagħmlou Wikimêdia fit-tarbîya? Ynejmou it-tlemdha ykounou member mohimmîn fil-kommünöte?

Tħol il-prezentasiyoñ

Kol għam, yoslenna għadad kbîr barcha mil-propozisyonêt lil-program. Bech neqblou akthar għadad mil-awraq, madha bîna law ken tħol kol prêzentasiyoñ ma yfoutech nosħ sêgħa, bil waqt mtêgh il-kestiyonêt. Tnejjem totħlob waqt ziyêda w hedha ynejjem yeteqbel idha kên il-khedme mtêgħek mohimma yêser. Il-comite mtegħ il-program tnejjem tagħtħi waqt aqal lil ay propozisiyoñ idha rat inha sgħira.

Sħabbên ed-doussi

Idha sħabbit il-prepozisiyoñ mtegħek, lezem twêfeq għala hal-ħwêyej:

Idha tgħaredħ wêħid mil chouroutħ hedhouma (bil-akhasħ idha ma tħebbech tetfilma), igħaychek kallem wêħid mil-comite mtêgħ il-program qbal ma tsħob il-propozisiyoñ mtêgħek.

Il-propozisiyoñ mtêgħek bech tetneqech w tetnota eñ liny mil-comite mtêgh il-program, w bech tetegħlem bil-adrêssêt mtêgh il-koñtakt illi sħabbithom bil qarâr mtêgh il-comite. Idha warqtek ma tzêdetch lil-tablö il-awwel, ma tkhafech w itkawrej: Wikimânia 2015 bech tkhalli blasħa fit-tablö lil partisipañ wil-ħadhrîn bech icherkou b-sħifa għayr rasmiyya fid-diskusiyonêt illi yagħmlouhom il-partisipãn waħad·hom walla il-groupêt mtêgh il-khedme. Tnejjem et·tħawwer il-khedme mtêgħek għas-sit walla tpartajiha w tneqechha għal le resö sociö idha t·heb.

FBech târa il-lîsta mtêgħ il-prepozisiyonêt, Ara Prepozisiyonêt Wikimania 2015.

Qboul il-khedme

Il-öteur bech yetgħelmou bil-qboul walla it-trouviz mtêgħ il-warqa mtêgħhom qbal 20 Avrîl 2015. Idha tqeblet il-warqa mtêgħek w lêzemek istedgħa· bech totħlob il-viza, igħaychek kontakti wikimania-info@wikimedia.org dob illi tnejjem. (Matħlab il-Viza yêkhou 60 youm khedme għal akthar bech yeteqbel.) Igħaychek għarref brouħek illi inti öteur w ekteb il-adressa email mtêgħek fil email.

Waqt tsħebbou il-warqa mtegħkom, intouma teltazmou bech wêhid menkom iji lil-confereñs bech iqaddem il-warqa mtêgħkom. Idħa il-flous mtêgh il-eñrejistremeñ bech tagħmel mochkla lilli jêy, igħayechkom kontaktiou wikimania-registration@wikimedia.org. Għadad maħdoud mil-playesħ lil-mbêt bech tetwaffar lil-prezentateur illi tqeblou w illi ħajethom b-tgħawîn fis-sfar wil-mbet. il-program kêmel wil-informasiyonêt mtêgh it-tasjîl bech tetwaffer fi Avrîl walla Mây 2015 fis-sit mtêgh il-conferens.