Jump to content

Sáng tạo Nội dung

This page is a translated version of the page Content Creation and the translation is 100% complete.

Trang này giới thiệu nội dung mới được xây dựng nên trong, hoặc lấy cảm hứng từ, Wikimania 2015 ở Thành phố México. Nội dung có thể liên quan hoặc không liên quan đến đến Thành phố México và có thể áp dụng cho bất kỳ dự án Wikimedia.

Gợi ý: en:Antigua Escuela de Economía, en:Church of San Juan de Dios, en:Colegio de Minería, en:Departamento de Estadistica Nacional, en:LGBT culture in Mexico City, en:Lirico Theatre, en:Museum Archive of Photography, en:Teatro Hidalgo, en:Temple of Saint Augustine, en:Temple of San Pablo el Nuevo...

Wikimedia Commons

Xem :commons:Thể loại:Wikimania 2015

Wikipedia

  • Thêm ý tưởng của bạn ở đây!

Xem thêm