Jump to content

Học bổng/Các câu hỏi thường gặp

This page is a translated version of the page Scholarships/FAQ and the translation is 100% complete.

Dưới đây là danh sách các câu hỏi thường gặp về Chương trình Học bổng Wikimedia Foundation, cùng những câu trả lời cụ thể tương ứng dành cho Wikimania 2015.

Nếu thắc mắc của bạn không được trả lời ở đây, xin liên lạc qua wikimania-scholarships@wikimedia.org hoặc để lại tin nhắn tại Thảo luận:Học bổng.

Vấn đề chung

Q: Học bổng Wikimania 2015 là gì?

A: Học bổng là một khoản trợ cấp dành cho những cá nhân để giúp họ có thể tham dự Wikimania 2015 ở Thành phố México từ ngày 15 đến 19 tháng 7 năm 2015. Học bổng này được nhận thông qua hình thức cung cấp tài chính của Wikimedia Foundation, sẽ bao gồm các chi trả về đi lại, nơi ăn nghỉ, cũng như lệ phí đăng ký tham dự.

Q: Có phải tất cả học bổng đều do Wikimedia Foundation trao?

A: Không hẳn, một số tổ chức Wikimedia chẳng hạn như các chi hộitổ chức chuyên trách sẽ phân bổ và trao những học bổng do chính họ tài trợ – xem #Học bổng của các tổ chức Wikimedia để biết thêm thông tin về việc này.

Q: Ai có thể nhận học bổng Wikimedia Foundation?

A: Bất cứ ai cũng có thể nộp đơn. Tuy nhiên, học bổng sẽ chỉ được phân bổ tới các cá nhân đáp ứng những tiêu chí nhất định – xem #Điều kiện nhận học bổng.

Q: Những người dùng quan tâm có thể nộp đơn xin học bổng Wikimedia Foundation ở đâu?

A: Xem Học bổng#Nộp đơn.

Q: Hạn cuối nộp đơn là khi nào? Bao giờ công bố kết quả?

A: Xem Học bổng#Các mốc thời hạn quan trọng, trong đó ghi đầy đủ thời gian biểu theo dự tính của Chương trình Học bổng Wikimedia Foundation.

Q: Người dùng có thể nộp đơn xin học bổng Wikimedia Foundation sau hạn cuối không?

A: Để đảm bảo rằng kết quả quyết định cuối cùng được công bố đúng thời hạn và công bằng cho mọi ứng viên, những đơn nộp trễ sẽ không được chấp nhận. Chúng tôi khuyến nghị ứng viên nên nộp đơn trong những ngày trước hạn cuối để đề phòng việc bị thất lạc.

Q: Những ứng viên xin học bổng Wikimedia Foundation sẽ được thông báo kết quả bằng cách nào?

A: Địa chỉ thư điện tử đã cung cấp trong đơn sẽ được dùng để thông báo kết quả đến từng ứng viên, dù họ có được nhận học bổng hay không. Tất cả ứng viên sẽ được liên lạc vào một thời điểm nhất định, bất kể kết quả. Xem Học bổng#Các mốc thời hạn quan trọng để biết thời gian thông báo theo dự tính.

Q: Wikimedia Foundation dựa trên những cơ sở nào để quyết định ai sẽ nhận học bổng?

A: Bằng cách áp dụng theo quy trình xét duyệttiêu chí xét duyệt đã định trước, nhân viên WMF và Ủy ban Học bổng sẽ xem xét tất cả đơn xin học bổng Wikimedia Foundation của ứng viên, và quyết định những ai được cấp học bổng.

Q: Bắc bán cầu và Nam bán cầu được xác định bằng cách nào?

A: Xem strategy:Nam bán cầu để biết định nghĩa được Chương trình Học bổng Wikimedia Foundation áp dụng.

Q: Thông thường có bao nhiêu ứng viên xin học bổng Wikimedia Foundation nộp đơn trong một năm?

A:Wikimania 2013, 1.219 ứng viên đã nộp đơn xin học bổng. Số người xin học bổng giảm nhẹ ở Wikimania 2014, với 1.168 đơn đã nộp. Chúng tôi trù tính số lượng ứng viên tương tự như vậy trong năm nay.

Q: Có bao nhiêu học bổng Wikimedia Foundation đang sẵn có?

A: Không có số lượng cố định các học bổng được trao tặng; nói đúng hơn, đó là số tiền sẵn có trong ngân quỹ để phân bổ, xấp xỉ 130.000 đô la Mỹ. Số tiền này dự kiến sẽ tài trợ được cho khoảng 100 suất học bổng.

Các dạng học bổng

Q: Hiện có những dạng học bổng nào?

A: Chỉ có một dạng học bổng do Wikimedia Foundation tài trợ cho Wikimania 2015. Học bổng một phần không được Wikimedia Foundation hỗ trợ tiếp nữa, nhưng một số tổ chức Wikimedia khác có thể vẫn trao tặng dạng học bổng này – xem Học bổng của các tổ chức Wikimedia.

Q: Tại sao Wikimedia Foundation không tiếp tục hỗ trợ học bổng một phần?

A: Tỉ lệ chấp nhận học bổng một phần thấp và việc chi trả ở Wikimania 2013 đã chỉ rõ rằng khoản tiền này sẽ được sử dụng tốt hơn nếu hỗ trợ nhiều học bổng toàn phần hơn.

Q: Có quốc gia cụ thể để được xét nhận học bổng hay không?

A: Học bổng Wikimedia Foundation có thể được trao tặng cho người dân ở hầu hết mọi quốc gia. Học bổng do các tổ chức Wikimedia khác hỗ trợ thường dành cho những nước cụ thể – xem Học bổng của các tổ chức Wikimedia.

Điều kiện nhận học bổng

Q: Ai đủ điều kiện nhận học bổng Wikimedia Foundation để tham dự Wikimania 2015?

A: Trong khi ai cũng có thể nộp đơn xin một suất học bổng tham dự Wikimania, các ứng viên hội đủ điều kiện nhất là những người đóng góp tích cực cho một hoặc nhiều dự án, tổ chức hoặc sáng kiến Wikimedia, những người bày tỏ sự quan tâm rõ ràng đối với Wikimania và phong trào Wikimedia. Tuy nhiên hãy lưu ý, bởi vì chương trình này hỗ trợ những thành viên là tình nguyện viên, nên những cá nhân làm các công việc hưởng lương sẽ không đủ điều kiện nhận học bổng. Một điều nữa là, không giống như các năm trước, những cá nhân chỉ đóng góp cho những dự án nội dung mở hay các phong trào không liên quan đến Wikimedia không còn được khuyến khích nộp đơn nữa, do các hoạt động liên quan Wikimedia giờ đây đã trở thành tiêu chí thẩm định chính.

Q: Có giới hạn độ tuổi nào không?

A: Không hề, mọi người đều được hoan nghênh khi nộp đơn. Tuy nhiên, nếu một ứng viên chưa đủ tuổi trưởng thành được nhận học bổng, cần có sự đồng ý của ba mẹ hoặc người giám hộ của người đó trước khi có thể trao học bổng. Đối với trường hợp này, ứng viên chưa đủ tuổi trưởng thành được định nghĩa là một người dưới 18 tuổi vào thời điểm nộp đơn.

Q: Có phải ứng viên cần đồng ý với bất kỳ điều khoản hay điều kiện nào trước khi nộp đơn?

A: Đúng vậy, chúng được ghi ở cuối đơn xin học bổng của mỗi ứng viên – mọi điều khoản và điều kiện phải được kiểm tra kỹ trước khi nộp đơn.

Q: Tại sao ứng viên cần phải đồng ý những điều khoản và điều kiện trước khi nộp đơn?

A: Để đảm bảo rằng họ hiểu những gì họ sẽ phải làm và những gì họ sẽ phải chi trả nếu họ nhận được một học bổng.

Q: Có phải ứng viên cần ký tên vào một thỏa thuận riêng tư trước khi nộp đơn?

A: Đúng vậy, thỏa thuận này được ghi ở cuối đơn xin học bổng của mỗi ứng viên – tất cả ứng viên phải xác nhận họ đồng ý với bản thỏa thuận bằng cách nhập họ và tên đầy đủ của họ trong hộp kiểm phù hợp. Các ứng viên dưới 18 tuổi (xem ở trên) còn phải nhập cả họ và tên đầy đủ của ba mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của họ trong một hộp kiểm riêng.

Q: Tại sao ứng viên cần phải đồng ý một thỏa thuận riêng tư trước khi nộp đơn?

A: Vì các lý do pháp lý và để đảm bảo rằng ứng viên hiểu những gì sẽ xảy ra với dữ liệu mà họ sắp gửi lên.

Q: Nếu ứng viên đã nhận được một học bổng hoặc trợ cấp đi lại để tham dự một kỳ Wikimania trước đó, họ có đủ điều kiện để tiếp tục nhận một suất học bổng cho Wikimania 2015 không?

A: Có, họ đủ điều kiện, ngoại trừ trường hợp người nhận học bổng năm 2014 đã không viết báo cáo sau hội nghị. Thêm vào đó, những người đã nhận học bổng trước đây sẽ được yêu cầu trả lời một câu hỏi thêm về đơn xin học bổng năm 2015 của họ.

Q: Nếu tôi có đủ khả năng để đến và tham dự Wikimania, tôi có nên nộp đơn xin học bổng không?

A: Người nhận học bổng không được xét duyệt dựa trên nhu cầu tài chính, bởi vì nhân viên WMF và Ủy ban Học bổng không thể đánh giá những yếu tố như vậy khi xem xét đơn xin học bổng của các ứng viên. Tuy nhiên, chúng tôi mong các ứng viên cẩn thận xem xét nhu cầu tài chính của mình, vì có thể ảnh hưởng đến nhu cầu của các ứng viên khác từ khắp nơi trên thế giới. Nhiều ứng viên không có đủ điều kiện tài chính để tham dự Wikimania nếu không được trao cơ hội này.

Cách viết đơn xin học bổng

Q: Nhiều ứng viên có thể nộp chung một đơn xin học bổng được không?

A: Không, mỗi ứng viên phải nộp đơn cho chính họ để tiện cho việc xét duyệt.

Q: Có phải ứng viên cần nộp đơn bằng tiếng Anh?

A: Không hẳn, nhưng chúng tôi khuyên là nên sử dụng tiếng Anh, bởi vì tiếng Anh là ngôn ngữ duy nhất mà tất cả thành viên của Ủy ban Học bổng có thể cùng hiểu. Trong trường hợp một đơn xin học bổng được viết bằng một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, chúng tôi sẽ cố gắng dịch nó, nhưng việc này có thể cần phải sử dụng các công cụ dịch máy, mà thường sẽ không thể cung cấp bản dịch chính xác. Hãy chú ý một đoạn trong tiêu chí xét duyệt Giai đoạn 1, ứng viên phải chứng tỏ được năng lực tiếng Anh ở trình độ đủ để họ có thể tham dự Wikimania, nơi chủ yếu sử dụng tiếng Anh, và nộp một đơn xin học bổng bằng tiếng Anh là một cách hiệu quả để đáp ứng yêu cầu này.

Q: Có phải ứng viên được yêu cầu cần trả lời tất cả các câu hỏi trong mẫu đơn xin học bổng?

A: Đúng vậy, trừ các trường hợp không đáp ứng hoặc không liên quan đến ứng viên. Nếu ứng viên không thể hiện nỗ lực khi trả lời các câu hỏi, đơn xin học bổng của họ có thể bị loại theo tiêu chí xét duyệt Giai đoạn 1.

Q: Tại sao mẫu đơn xin học bổng yêu cầu một số thông tin cá nhân?

A: Để hỗ trợ cho việc phân bổ các suất học bổng và cho mục đích giám sát nhiều lớp. Lưu ý rằng người nhận học bổng sẽ chỉ được xét duyệt dựa theo các tiêu chí đã miêu tả trong quy trình xét duyệt.

Q: Những tên người dùng trong các dự án Wikimedia nào nên được liệt kê trong đơn xin học bổng của ứng viên?

A: Tất cả tên mà ứng viên đã dùng khi đóng góp cho các dự án Wikimedia. Tài khoản người dùng nào có chia sẻ chung với người khác nên được nêu rõ trong đơn. Các tài khoản chưa sử dụng không cần phải liệt kê. Trong mọi trường hợp, ứng viên không có nghĩa vụ phải liệt kê tất cả tài khoản mà họ sở hữu hoặc sử dụng để đóng góp.

Q: Ứng viên có thể cung cấp liên kết đến các trang trong những trang web khác làm bằng chứng cho các câu trả lời không?

A: Được, chúng tôi khuyến khích việc này, đặc biệt là khi trả lời các câu hỏi cần nhiều ví dụ. Tuy nhiên, liên kết đến các trang trên wiki hoặc ngoài wiki nên được kèm theo những miêu tả rõ ràng về sự tham gia và đóng góp của ứng viên. Những người xem xét sẽ đánh giá tất cả thông tin có liên quan được cung cấp cho họ khi xét duyệt các ứng viên

Q: Ứng viên có thể viết bao nhiêu (độ dài) khi trả lời các câu hỏi?

A: Vừa đủ để giúp cho những người xem xét có được hình dung rõ ràng về ứng viên – hướng dẫn nên viết những gì được kèm trong tiêu chí xét duyệt Giai đoạn 2. Độ dài thích hợp cho từng câu trả lời khác nhau của từng ứng viên tùy thuộc vào những gì họ muốn chia sẻ. Đối với hầu hết ứng viên, từ ba đến năm đoạn văn dài trung bình cho mỗi câu trả lời là vừa đủ. Những người xem xét không hy vọng sẽ phải nhận một bài luận văn, song các câu trả lời quá ngắn thường sẽ không thể hỗ trợ cho ứng viên một cách rõ ràng được.

Q: Những người dùng nổi tiếng/có công gầy dựng có thể bỏ qua những câu hỏi về sự tham gia của họ trong các dự án Wikimedia được không?

A: Không được. Càng có nhiều đóng góp thì hiển nhiên là càng nên cung cấp những câu trả lời dài hơn, không thể trả lời qua loa hoặc bỏ qua không trả lời. Trên cơ sở công bằng, tất cả ứng viên được yêu cầu phải thể hiện nỗ lực cần thiết khi trả lời các câu hỏi, theo như tiêu chí xét duyệt Giai đoạn 1.

Q: Ứng viên có thể chỉnh sửa đơn của họ sau khi nộp được không?

A: Rất tiếc là không được. Chúng tôi khuyên ứng viên nên thảo nháp đơn xin học bổng của họ thật cẩn thận và đảm bảo họ đã bao gồm hết những gì mình muốn nói trong đơn trước khi chính thức nộp. Tuy nhiên, thông tin bổ sung có thể được các ứng viên nộp lên qua wikimania-scholarships@wikimedia.org khi nào một thành viên của Ủy ban Học bổng hay nhân viên Wikimedia Foundation chỉ ra những thông tin mới cần có trong đơn xin của người dùng. Vui lòng không nộp đơn hai lần; điều này sẽ khiến tăng thêm rất nhiều việc mới dành cho những người xem xét.

Giá trị của học bổng và quá trình chi trả

Q: Học bổng Wikimedia Foundation sẽ chi trả những gì?

A: Học bổng Wikimedia Foundation sẽ bao gồm chi phí di chuyển khứ hồi dành cho một cá nhân theo sắp xếp của cơ quan hỗ trợ việc đi lại của Wikimedia Foundation, nơi ăn nghỉ chung lên đến 6 đêm theo sắp xếp của Wikimedia Foundation, lệ phí đăng ký tham dự hội nghị, và dịch vụ đưa đón qua lại giữa khách sạn và địa điểm tổ chức hội nghị. Lưu ý rằng hầu hết suất ăn trong hội nghị đều được thanh toán bằng lệ phí đăng ký tham dự, chẳng hạn như các bữa ăn trưa và tiệc chiêu đãi.

Q: Học bổng Wikimedia Foundation không chi trả những gì?

A: Học bổng Wikimedia Foundation không chi trả bất cứ phí tổn nào phát sinh (hộ chiếu mới, hướng dẫn du lịch, phích cắm, quần áo, v.v...), sử dụng giao thông ở địa phương trong quá trình diễn ra hội nghị (ngoại trừ di chuyển từ/đến sân bay), bữa ăn bên ngoài địa điểm tổ chức hội nghị, các chi phí do dẫn theo người thân và bạn bè, và tất cả khoản phí du lịch nằm ngoài thời điểm diễn ra hội nghị từ ngày 15 đến 19 tháng 7. Xin lưu ý rằng trong quá trình diễn ra hội nghị, một số bữa ăn sẽ được phục vụ. Wikimedia Foundation thông thường sẽ không trả hộ lệ phí xin cấp thị thực (xem Đi lại) – trường hợp ngoại lệ có thể được thực hiện theo thỉnh cầu.

Q: Wikimedia Foundation sẽ thanh toán các chi phí cho người nhận học bổng bằng cách nào? Chuyển tiền cho họ ư? Hay trả tiền thay họ?

A: Wikimedia Foundation sẽ thanh toán trực tiếp lệ phí đăng ký tham dự hội nghị, phí đi lại và phí ở trọ. Đối với việc đặt vé đi đến México, ứng viên được yêu cầu sử dụng một dịch vụ đặt vé du lịch qua ký kết hợp đồng với Wikimedia Foundation. Đối với việc di chuyển đến và từ sân bay (cả ở nước sở tại của họ và ở México), WMF sẽ hoàn trả tiền cho người nhận học bổng thông qua Western Union, tương ứng với từng biên nhận có liên quan của người nhận học bổng.

Q: Người nhận học bổng Wikimedia Foundation có thể tự sắp xếp đặt vé chuyến đi của họ và yêu cầu hoàn lại tiền được không?

A: Không được, một điều kiện trong mẫu đơn xin học bổng mà mọi ứng viên phải đồng ý là sử dụng dịch vụ đặt vé du lịch do Wikimedia Foundation cung cấp.

Q: Khi nào thì tôi nên đăng ký tham dự Wikimania?

A: Những người nhận học bổng sẽ được cung cấp một mã số đặc biệt để đăng ký tham dự hội nghị. Toàn bộ mọi quyết định cuối cùng về các suất học bổng Wikimedia Foundation sẽ được công bố vào giữa tháng 4 (xem Các mốc thời hạn quan trọng; trang này sẽ được cập nhật trong trường hợp có sự chậm trễ). Chúng tôi khuyên các ứng viên không nên tự đăng ký cho đến khi họ đã nhận được kết quả cuối cùng về đơn xin học bổng của mình.

Q: Wikimedia Foundation sẽ cung cấp các hỗ trợ về thị thực chứ?

A: Một thư giới thiệu cho tất cả những người nhận học bổng nào cần có thị thực để đến tham dự hội nghị sẽ được cung cấp (xem Đi lại). Chúng tôi hy vọng mỗi người nhận học bổng sẽ tự mình liên hệ với các lãnh sự quán hay đại sứ quán México tại địa phương họ, hoặc thông qua một dịch vụ thị thực và tự chi trả bất kỳ khoản phí nào. Nếu việc thanh toán lệ phí xin cấp thị thực là một khó khăn, Quỹ sẽ trả hộ bạn khoản tiền này.

Học bổng của các tổ chức Wikimedia

Q: Có những tổ chức Wikimedia nào khác cũng tài trợ học bổng để tham dự Wikimania 2015 hay không?

A: Danh sách tổ chức tài trợ học bổng hiện vẫn thay đổi liên tục. Xem danh sách đầy đủ ở Học bổng của các tổ chức Wikimedia.

Q: Có phải những ứng viên quan tâm đến cả học bổng Wikimedia Foundation lẫn học bổng của tổ chức Wikimedia khác cần nộp đơn hai lần?

A: Tùy. Một số tổ chức Wikimedia sẽ sử dụng các đơn xin học bổng Wikimedia Foundation để xét duyệt người nhận của họ; trong những trường hợp này, nộp bổ sung một đơn xin học bổng trực tiếp lên tổ chức Wikimedia đó là không cần thiết. Tuy nhiên, vẫn có những tổ chức Wikimedia khác yêu cầu đơn xin học bổng riêng. Xem Học bổng#Học bổng của các tổ chức Wikimedia để biết thêm thông tin.

Q: Nếu có một tổ chức Wikimedia yêu cầu đơn xin học bổng riêng, khi nào là hạn cuối để nộp?

A: Câu hỏi này phụ thuộc vào tổ chức Wikimedia đó – xem Học bổng#Học bổng của các tổ chức Wikimedia.

Q: Ai có thể nhận học bổng của các tổ chức Wikimedia?

A: Hầu hết tổ chức Wikimedia sẽ chỉ cung cấp học bổng cho những cá nhân có liên quan đến họ, chẳng hạn như những người đã đóng góp vào các dự án Wikimedia trong ngôn ngữ mà tổ chức đó quan tâm, hoặc những người sống tại quốc gia mà tổ chức đó đặt trụ sở. Xem Học bổng#Học bổng của các tổ chức Wikimedia để biết thêm chi tiết.

Q: Các tổ chức Wikimedia sẽ quyết định ai là người được nhận học bổng của họ bằng cách nào?

A: Quyết định cuối cùng về việc ứng viên có được nhận học bổng hay không thường do bản thân tổ chức đó thực hiện. Nếu một tổ chức đang sử dụng các đơn xin học bổng Wikimedia Foundation (xem ở trên), họ có thể tiếp nhận những đánh giá do nhân viên WMF và Ủy ban Học bổng cung cấp rồi bắt đầu xem xét từ đó. Những tổ chức không sử dụng các đơn xin học bổng này sẽ tiến hành thẩm định và xét duyệt theo quy trình riêng của họ một cách độc lập với cả Ủy ban Học bổng lẫn Wikimedia Foundation.

Q: Học bổng của các tổ chức Wikimedia này khác với học bổng Wikimedia Foundation như thế nào?

A: Thông thường họ chi trả giống hoặc tương tự các khoản phí, nhưng vẫn có thể khác nhau tùy theo mỗi tổ chức – xem Học bổng#Học bổng của các tổ chức Wikimedia.

Nếu thắc mắc của bạn không được trả lời ở đây, xin liên lạc qua wikimania-scholarships@wikimedia.org hoặc để lại tin nhắn tại Thảo luận:Học bổng.